Dobry Start - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Dobry Start


Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.
Przyjmowanie  wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli  osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca  zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRY START  PRZEZ BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on  weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi  wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia  wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.
Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start  przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao  SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane  zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin  Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank  Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki  Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem  również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w  akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do  złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.
Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start za pomocą bankowości elektronicznej.  

 • PKO Bank Polski
 • Bank Pekao SA
 • mBank
 • ING Bank Śląski
 • Alior Bank
 • T-Mobile Usługi Bankowe
 • Bank Pocztowy SA
 • Credit Agricole
 • Bank Millennium
 • Getin Bank
 • Nest Bank
 • Banki Spółdzielcze SGB
 • Bank BPS SA

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOBRY START PRZEZ PORTAL EMP@TIA?

Składanie wniosku na portalu Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.
Aby móc złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” za pomocą  portalu „Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu „Empatia” przy  użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.
Po założeniu konta na portalu zaloguj się, a następnie:
1.  Na stronie głównej wybierz rodzaj wniosku  „Dobry start”.

2.  Zapoznaj się z informacją o dokumentach i danych, które będą Ci  potrzebne do wypełnienia wniosku o świadczenie dobry start. Przygotuj niezbędne dokumenty i informacje:  dane swoje oraz dzieci, na które będziesz składał wniosek, adres  e-mail, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać w roku szkolnym  2018/2019, numer rachunku, na który ma być przekazane świadczenie.
Kreator wypełniania wniosku wskaże Ci miejsca, których wypełnienie jest  obowiązkowe i kiedy trzeba załączyć skany (kopie) niezbędnych  dokumentów.

3.  Wpisz nazwę miejscowości, w której zamieszkujesz.

4.  Wybierz z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której złożony zostanie wniosek.

5.  Wpisz lub wybierz wszystkie niezbędne informacje, o uzupełnienie których zostaniesz poproszony:
 • dokładny adres Twojego miejsca zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie dobry start,
 • dane Twoich dzieci, na które składasz wniosek,
 • dokładne dane adresowe szkół, w których od września będą się uczyć Twoje dzieci.

6.  Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu. W przypadku błędów cofnij  się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, gdzie one występują i  popraw dane. Jeśli dane są poprawne wybierz  „Utwórz dokument”.

7.  Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznacz „Wniosek o  ustalenie prawa do świadczenia dobry start”  i kliknij  „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.

8. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.

9.  Wyślij wniosek.


Źródło: www.mpips.gov.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego