Zapytanie ofertowe nr 3/2014 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Zapytanie ofertowe nr 3/2014

Zamówienia Publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie                                                  
ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów,
tel./fax. 41 264 60 40            

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WIZYTY STUDYJNEJ W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ.
Mając na względzie postanowienia art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i obowiązki wynikające z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  zapraszam do złożenia oferty cenowej na załączonym druku „oferta cenowa”.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i
przeprowadzeniu warsztatów ABC przedsiębiorczości dla 8 osób oraz wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej dla 12 osób w tym 2
opiekunów- przedstawicieli GOPS w Waśniowie na potrzeby realizacji projektu systemowego „Wykuwaj swój los" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.1. Celem warsztatów ABC przedsiębiorczości jest zapoznanie uczestników projektu z podstawowymi zagadnieniami działalności gospodarczej, w szczególności dotyczącymi tworzenia i finansowania przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych oraz opracowania przez uczestników jednego planu przedsięwzięć (biznes plan).
Liczba godzin: 20
Liczba uczestników: 8
Miejsce realizacji zajęć: Waśniów lub Ostrowiec Świętokrzyski
1.2. Celem Wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej  jest poznanie
dobrych praktyk ekonomii społecznej dla 12 osób (w tym: uczestnicy projektu i rodziny oraz dwóch opiekunów - przedstawicieli GOPS w Waśniowie). Wizyta winna być uzupełnieniem warsztatów ABC przedsiębiorczości i ma umożliwić zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności właściwego planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o lokalne
zasoby oraz poznania ciekawych i efektywnych rozwiązań z zakresu
ekonomii społecznej w trakcie rozmów i konsultacji z osobami zaangażowanymi w działalność podmiotów ekonomii społecznej. Na wiarygodnym przykładzie przekonać się o korzyściach płynących z zakładania spółdzielni socjalnej, oraz zachęcić do podjęcia
samodzielnych inicjatyw związanych z  własnym rozwojem.

Całość zaproszenia poniżej do pobrania:


Zaproszenie do składania oferty cenowej.pdf


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego