Zapytanie ofertowe nr 1/2015 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Zamówienia Publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie,                                                                                                       
ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów,
tel./fax. 41 264 60 40                                                                                                                                                                                   
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI

Mając na względzie postanowienia art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i obowiązki wynikające z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na załączonym druku „oferta cenowa”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji i
przeprowadzenia warsztatów, doradztwa indywidualnego i kursów dla 5 uczestników projektu systemowego pn. „Wykuwaj swój los” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Całość Zaproszenia wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.doc


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego