Zapytanie ofertowe nr 2/2014 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Zapytanie ofertowe nr 2/2014

Zamówienia Publiczne

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji. Przy udzielaniu zamówienia stosowana jest zasada konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 02.04.2014 r.

I. Zamawiający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów, tel./fax. 41 264 60 40

email: gops@wasniow.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia 2.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 8 uczestników projektu systemowego pn. „Wykuwaj swój los ”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Całość zapytania ofertowego do pobrania niżej:

Zapytanie ofertowe nr 2/2014.doc


Zapytanie ofertowe nr 2/2014.pdf

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego