Zapytanie ofertowe nr 3/2015 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Zamówienia Publiczne

I. Zamawiający :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie,                                                                                                       
ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów,
tel./fax. 41 264 60 40  
                                                                                                                                                         
II. Opis przedmiotu zamówienia

2.1.Przedmiotem zamówienia  jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Treningów : umiejętności opiekuńczo - wychowawczych , savoire - vivre  i  wyjazdu  do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie , który będzie uzupełnieniem ww. treningów dla  uczestników projektu
systemowego pn.  „Wykuwaj swój los ”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

2.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
    CPV -  80.57.00.00-0  92.00.00.00-1

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie nw. szkoleń:

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego :
na przeprowadzenie nw.  treningów:

1.   Trening umiejętności opiekuńczo - wychowawczych -  dla 1 grupy  6 osobowej  w wymiarze 12 h. zamieszkałych
(1  osoba zam. Pękosławice )
(1 osoba zam. Czażów)
(1 osoba zam. Grzegorzowice)
(1 osoba zam. Śnieżkowice)
(2 osoby zam. Mirogonowice)
Celem treningu jest wzmocnienie więzi rodzinnych ,rozwój osobowości, budowanie pozytywnej samooceny, wzmocnienie podstaw prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach
Zakres tematyczny treningu:
- Czym są uczucia, trening wyrażania uczuć pozytywnych;
- Czym są emocje, sposoby radzenia sobie z emocjami;
- Poznanie swoich emocji;
- Inteligencja emocjonalna, rozpoznawanie, nazywanie, konstruowanie i wyrażanie emocji;
- Umiejętność aktywnego słuchania i akceptacji uczuć;
- Rola emocji i uczuć w życiu każdego człowieka;
- Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów w rodzinie.
- Sposoby reakcji pomocne dzieciom w radzeniu sobie z własnymi uczuciami

2. Trening  savoire - vivre -  dla 1 grupy  6 osobowej w wymiarze 6 h. Celem treningu jest dostarczenie uczestniczkom wiedzy o zasadach kultury obowiązujących w miejscu pracy i w życiu społecznym.
Zakres tematyczny warsztatów:
- pojęcie savoir vivre;
- zalety dobrych manier;
- savoir vivre w miejscu publicznym;
- zasady dobrego smaku w wyglądzie i modzie;
- powitanie i przedstawianie - savoir vivre w kontaktach międzyludzkich,
- kulturalna rozmowa - o dobrym tonie przy telefonie, maniery przy stole;
- internetowy i komórkowy savoir vivre;
- savoir-vivre przy stole.
3. Wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie  dla 14 osób w tym 7 osób dorosłych i 5 dzieci w wieku od 13 do 17 lat oraz dwóch opiekunów grupy - przedstawicieli GOPS w Waśniowie, który będzie uzupełnieniem ww. treningów
1. Początek zwiedzania między godz. 10:00-11:00
2. Wizyta w Centrum Nauki „Kopernik”  wraz z wizytą w  ogrodzie na dachu powinna trwać łącznie od 5h-6h
3. wyżywienie
1. całodzienne wyżywienie obejmujące co najmniej, obiad w postaci pierwszego i drugiego dania + deser oraz suchy prowiant (kanapka z wędliną, bułka słodka, batonik, napój, owoc) na drogę z Waśniowa do Warszawy i z Warszawy do Waśniowa.
2. Ponadto posiłki muszą być dostosowane do obowiązujących przepisów norm żywności i żywienia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. Wartość odżywcza przygotowanych posiłków powinna być
zgodna zobowiązującymi przepisami, o dożywianiu dzieci i młodzieży, tj.                 
a) obiad składający się z zupy, drugiego dania i kompotu o wartości min. 630 kcal,
3. posiłki muszą spełniać najwyższy standard, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

Poniżej do pobrania całość zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe nr 3/2015.doc


Zapytanie ofertowe nr 3/2015.pdf

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego