Przetarg nieograniczony Nr 1/PN/2015 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Przetarg nieograniczony Nr 1/PN/2015

Zamówienia Publiczne

Postępowanie jest prowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy.

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego
na usługę przygotowania, dostarczenia i podawania w ilości około 88 gorących jednodaniowych posiłków przez 183 dni nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, dni wolne od zajęć szkolnych) w następujących szkołach:

1.
Publiczna szkoła podstawowa  i gimnazjum w Waśniowie – około 36 dzieci i młodzieży     
2.
Publiczna szkoła podstawowa w  Boleszynie  – około 4 dzieci i młodzieży     
3.
Publiczna szkoła podstawowa w  Nowym Skoszynie  – około 16 dzieci i młodzieży     
4.
Zespół Szkół w Mominie – około 32 dzieci i młodzieży

Posiłki muszą być urozmaicone, świeże, smaczne i spełniać wymogi sanitarne. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Poniżej do pobrania całość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego